Nov 2

Josephine’s Restaurant, Tagaytay City
Photo: Chito Cleofas