JASON and SARA Same Day Edit

Coordinator : SMA Weddings
Photographer : CamZar Photography
Wedding Gown : Mara Chua
Make up : Therese Claire Anne
Flowers : Tina Berin

“Buong tapang kitang mamahalin.” – Jason

“Araw-araw kong pipiliin na mahalin ka.” – Sara

Mayroong mga sumpaan na tunay na kahanga-hanga. Gaya ng sumpaan nina Jason a tSara. Ito ay nababalot nang tapang, pag-asa, at pagmamahal. Kailangan nga ba ng tapang sa pag aasawa? Ito ay tapang na magmahal nang buong puso, tapang na piliing magmahal araw-araw. May kasabihan na, “Mag asawa’y di biro, huwag iluwa kung mapaso.” Hindi kailanman dapat pasukin ang pag-aasawa kung hindi buo ang loob at tapang, sapagkat hindi kailanman magandang biro ang paglaruan ang damdamin ng ibang tao.

Congratulations, Jason and Sara!

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.